poniedziałek, 17 października 2011

dla zainteresowanych plan szczepień w UK

Plan szczepień w Wielkiej Brytanii w poszczególnych miesiącach życia dziecka przedstawia się następująco:
2 miesiące:
 • DTaP/IPV/Hib – szczepionka skojarzona obejmująca choroby takie jak: błonnica (diphtheria), tężec (tetanus), krztusiec/koklusz (pertussis/whooping cough), polio i Haemophilus influenzae b (Hib) – bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • pneumococcal conjugate vaccine PCV – szczepionka przeciwko zakażeniu pneumokokowemu (pneumococcal infection).
3 miesiące:
 • DTaP/IPV/Hib - błonnica, tężec, krztusiec/koklusz, polio, Haemophilus influenzae type b (Hib);
 • Meningitis C (MenC) – szczepionka przeciwko meningitis C – meningokowemu zapaleniu opon mózgowych typu C (meningococcal group C).
4 miesiące:
 • DTaP/IPV/Hib - błonnica, tężec, krztusiec/koklusz, polio, Haemophilus influenzae type b (Hib);
 • Meningitis C (MenC) – szczepionka przeciwko meningitis C – meningokowemu zapaleniu opon mózgowych typu C (meningococcal group C);
 • pneumococcal conjugate vaccine PCV – szczepionka przeciw zakażeniu pneumokokowemu.
12 miesięcy:
 • Hib/MenC (Hib and meningitis C) – szczepionka skojarzona przeciwko Haemophilus influenzae type b (Hib) i meningitis C; dawka przypominająca (booster dose).
13 miesięcy:
 • MMR – szczepionka skojarzona przeciwko takim chorobom jak: odra (measles), świnka (mumps) i różyczka (rubella);
 • PCV – Pneumococcal conjugate vaccine (zakażenie pneumokokowe);
Od 3 lat i 4 miesięcy do 5 roku życia:
 • DTaP/IPV - błonnica, tężec, krztusiec i polio;
 • MMR – odra, świnka i różyczka;
Od 13 do 18 lat:
 • Td/IPV – błonnica, tężec i polio;
Dziewczynki w wieku od 12 do 13 lat:
 • HPV (human papillomavirus) – wirus brodawczaka ludzkiego, będący przyczyną raka szyjki macicy (szczepionka nie jest obowiązkowa, a w przypadku dziewczynek poniżej 16-tego roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz